بیشتر بخوانید

ده راه کاهش استرس

ده راه کاهش استرس   مشغله زندگی و کار، فشارهای جسمی و روحی در محیط اطراف، آلودگی ها و تنشها و بسیاری عوامل دیگر باعث میشوند سطح استرس در یک فرد، بیش از حد معمول باشد ولی میتوان با استفاده از چند روش و تکنیک مناسب و انتخاب شیوه مناسب زندگی،‌ میزان استرس وارد شده […]

بیشتر بخوانید
بیشتر بخوانید

هنر شاد زیستن

دکتر عباس حاتمی: انسان موجودی شادی خواه و لذت طلب است؛ خنده یکی ازنشانه های شادی بوده و مختص انسان است. شادی ارزانترین روش برای پیشگیری ازبیماریهای قلبی و روانی است وآنتی بیوتیک طبیعی محسوب می شود. بسیاری از وقت انسانها در محیط زندگی با فشارعصبی؛ افسردگی و… همراه است که ممکنست به وضعیت بدترمثل […]

بیشتر بخوانید