بیشتر بخوانید

جمله های تاثیر گذار

یوسف میدانست که تمام درها بسته هستند اما به خاطر خدا بسوی درهای بسته دوید و تمام درها برویش باز شد اگر تمام درهای دنیا برویت بسته بود, بدو, چون خدای تو یوسف یکی هست ✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️ خدایا ! ارزو میکنم , انچه را ارزو کنم که تو دوست داری و ان ارزو را اجابت نمایی […]

بیشتر بخوانید
بیشتر بخوانید

آهنگ انگیزشی خوش بینی

آهنگ انگیزشی خوش بینی با صدای معین متن آهنگ خوش بینی از معین: بیا با دیدهٔ خوشبینی به دنیا بنگریم غصه را رها کنیم ، مژدهٔ شادی آوریم بیا به قشنگی های زندگی نظر کنیم روی بال آرزو به شهر عشق سفر کنیم بیا از هر چی غم فرار کنیم بیا پاییز دلو بهار کنیم […]

بیشتر بخوانید