مجموعه سخنان پائولو کوئیلو

مجموعه سخنان پائولو کوئیلو

 

paolo (hesetazeh)

معرفی : پائولو کوئیلو (Paulo Coelho)، زاده ۲۴ اوت ۱۹۴۷، نویسنده معاصر برزیلی.

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

سعی‌ کن آنقدر کامل باشی‌
که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران،
گرفتن خودت از آنها باشد.

“پائولو کوئلیو”

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

زندگی نسبت به کسی که رویای خود را دنبال کند بخشنده است.

“پائولو کوئیلو”

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

لازم نیست آدم از کوهی بالا رود تا بفهمد بلند است.

“پائولو کوئیلو”

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

تنها یک چیز است که برآورده شدن رویایی را ناممکن می سازد و آن، ترس از شکست است.
هرگز از رویاهایت صرف نظر نکن، به دنبال نشانه‌ها برو…

“پائولو کوئیلو”

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

هیچ کس سرش آنقدر شلوغ نیست
که زمان از دستش در برود و شما را از یاد ببرد
همه چیز برمی گردد به اولویت های آن آدم
اگر کسی به هر دلیلی تو را یادش رفت
فقط یک دلیل دارد:
تو جزو اولویت هایش نیستی!

“پائولو کوئیلو”

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

دوست داشتن آدم ها را می توان
از توجه آنها فهمید
وگرنه
حرف را که
همه می توانند بزنند …

“پائولو کوئیلو”

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

ما آدما ۲ تا سبد باخودمون داریم. یکی جلومون آویزونه،یکی هم پشتمون آویزونه..

نکات مثبت وخوبی هامونو میندازیم تو سبد جلویی،عیبهامونو تو سبدپشتی.
وقتی تومسیر زندگی داریم راه میریم،فقط ۲چیزو میبینیم خوبیهای خودمونو عیبهای نفرجلویی…

“پائولو کوئیلو”

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

 

حس تازه ♥